Vedtægter

Se vedtægter for Møldrup Motorklub: Klik her


Venlig hilsen

Møldrup Motorklub


Generalforsamling

Møldrup Motorklub - Generalforsamling d. 7/3 2017

Formand Søren Ebbesen bød velkommen.
Ordstyrer blev Ib Justesen og gav ordet til Søren.

Formandens beretning: 

Det er første gang jeg står her som formand, da jeg måtte træde til efter den sidste gik før tid. 
2016 er det første år vi nåede 100 medlemmer - helt nøjagtigt 113. 

Vi har kørt 2 løb DM QUAD og Solo C pokalløb. I forbindelse med afvikling af løbene skulle vi have flere ting på banen efter banesyns rapporten og det blev gjort med opbakning fra flere medlemmer. Vi har haft mange ude og træne på vores bane og det er dejligt at se, at vi har en god stab af træningsledere, flere er selvfølgelig altid velkommen. Jo flere, jo færre gange som træningsleder. 

Vi har efterhånden godt materiel til at lave bane med og en god økonomi i klubben, men det vil vores kassere Lars redegøre for. Vi har QUAD DM d. 25/3, hvor vi stadig godt kan bruge flere hjælpere. Så vil jeg sige mange tak til alle der har hjulpet i 2016 og håbe på en god opbakning i 2017. 

Lars Nielsen fortalte om regnskabet - det blev godkendt. 
Kontingent blev stillet i bero. På valg er Søren Ebbesen og Stefan Kukonen.
Søren blev genvalgt. Nyvalgt blev Morten Justesen. Rene Jensen blev valgt som suppleant. Jørgen Elerts genvalgt som revisor. 

Under Evt. 

Bestyrelsen bliver sat på tavlen. Banen har været OK. Der spørges om fond søgning - evt. til vandvogn og hjertestarter. Der strammes op på flagfolk til træning, der bliver kursus for førstehjælp. Der kommer en ny hjemmeside, hvor Peter Jessen har lavet den nye hjemmeside og er webmaster. Kan der gøres mere for, at der kommer flere til generalforsamling - Måske lave en fællesspisning?

Klik her for at få dit eget GoMINIsite