Træningsleder opgaver

Det er træningslede, der tilrettelægger den enkelte træning og med behørigt hensyn til sikkerheden for alle kørere, beslutter hvilke klasser der kører på banen samtidig. Træningslederen kontrollerer, at alle deltagere er i besiddelse af gyldig DMU kørerlicens samt maskiner og påklædning. 

Træningslederen sikrer desuden, at kørslen foregår forsvarligt, og at træningen er
behørigt anmeldt. Kommer en kører til skade ved træning, udfylder træningslederen
en skadesanmeldelse i et eksemplar, som tilsendes DMU's kontor.

Eller på info@moeldrupmotorklub.dk

Priser (Se mere her)

Medlemmer 20 kr.
Fremmede kører 100 kr. Micro 50kr.
Trænings kort 250 kr. husk navn og licens nr.

Medlemsskab

Det er muligt selv at melde sig ind på www.dmusport.dk under
klubmedlemsskab og der efter tegne licens.

Man kan også melde sig ind via Møldrup Motorklub under menupunktet "Om klubben" og "Nyt medlem". 

Hvis de vil betale direkte til dig skal jeg bruge navn, adresse,
fødsels dato og år, tlf nr, e-mail og om de har været medlem af en DMU klub før .

Kontigent til og med 12 år 550 kr. over 12 år 700 kr. passive
medlemmer 300 kr.

Det er vigtigt at kontakte kasseren, hvis der er nye medlemmer
( Lars Nielsen 30246387 eller mail info@moeldrupmotorklub.dk )

Klubbens hjemmeside er moeldrupmotorklub.dk

Klik her for at få dit eget GoMINIsite